ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ

Home / Νέα / ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ

  Σας ενημερώνομε ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού πρέπει υποχρεωτικά και οι ενήλικες και τα παιδιά  με το ξεκίνημα των προπονήσεών σας  να προσκομίσετε ιατρική γνωμάτευση που  να επιτρέπει, χωρίς κίνδυνο για την υγεία σας, τη συμμετοχή σας στις προπονήσεις και στους αγώνες αντισφαίρισης.                                                                                                                                                                                          Ευχαριστούμε!