Βοήθεια – Ladder

Καλωσήλθατε στη βοήθεια της εφαρμογής Ladder του Ομίλου Αντισφαίρισης Αγίου Ιωάννη.

Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχετε λογαριασμό παίκτη στο site του Ομίλου Αντισφαίρισης Αγίου Ιωάννη και να είστε συνδεδεμένος/η στο site με το λογαριασμό σας.

Βασική προϋπόθεση, επίσης, αποτελεί η γνώση και τήρηση όλων το κανονισμών που διέπουν το Ladder του Ομίλου Αντισφαίρισης Αγίου Ιωάνη. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Θα πρέπει να λάβετε ένα μήνυμα από το site του Ομίλου, το οποίο θα σας προτρέπει να επισκεφθείτε τη διεύθυνση που σας υποδεικνύει προκειμένου να επαναπροσδιορίσετε τον κωδικό σας.

Επιλέξτε το σύνδεσμο που επισημαίνεται στη φωτογραφία.

Προκειμένου να συνδεθείτε στην εφαρμογή, αρκεί να πάτε στη σελίδα εισόδου και να εισάγετε τα στοιχεία σύνδεσης που έχετε επιλέξει.

Από τη στιγμή που η σύνδεση σας θα είναι επιτυχής, θα μεταφερθείτε στη σελίδα με τις διαθέσιμες επιλογές πλοήγησης, οι οποίες είναι:

Επιλέγοντας την πρώτη επιλογή, θα μεταφερθείτε στον πίνακα κατάταξης των ανδρών, ενώ επιλέγοντας τη δεύτερη επιλογή θα μεταφερθείτε στον πίνακα κατάταξης των γυναικών. Ανάλογα με το φύλο σας, στον αντίστοιχο πίνακα θα έχετε τη δυνατότητα να προσκαλέσετε κάποιο παίχτη/παίχτρια σε αγώνα.

Η τρίτη επιλογή οδηγεί σε μια λίστα με όλους τους μέχρι στιγμής αγώνες σας, όπου θα αναφέρονται αναλυτικά και τα αποτελέσματα αυτών. Σε περίπτωση που υπάρχει κάποιος αγώνας για τον οποίο δεν έχει καταχωρηθεί αποτέλεσμα, θα εμφανίζεται μια φόρμα καταχώρησης αποτελέσματος.

Ένας πίνακας κατάταξης εμφανίζεται στην εικόνα στα δεξιά.

Στην πρώτη στήλη αναγράφεται η παρούσα κατάταξη του κάθε παίχτη ενώ στη δεύτερη στήλη καταγράφεται η αμέσως προηγούμενη θέση που κατείχε ο παίχτης. Στην περίπτωση που ο παίχτης έχει ανέβει στην κατάταξη, η τρίτη στήλη περιέχει ένα πράσινο βέλος που δείχνει προς τα πάνω, σηματοδοτώντας την άνοδο του παίκτη στην κατάταξη. Σε αντίθετη περίπτωση, χρησιμοποιείται ένα κόκκινο βέλος που δείχνει προς τα κάτω.

Οι επόμενες δύο στήλες περιέχουν το επίθετο και το όνομα του κάθε παίχτη αντίστοιχα, ενώ η τελευταία στήλη περιέχει ένα κουμπί για πρόσκληση σε αγώνα ανάμεσα τον συνδεδεμένο χρήστη/παίχτη και στο παίχτη δίπλα από το όνομα του οποίου βρίσκεται το κουμπί.

Ο πίνακας κατάταξης, όπως αυτός φαίνεται στην περίπτωση που ένας συνδεδεμένος χρήστης τον βλέπει, εμφανίζεται στην εικόνα στα αριστερά.

Όπως φαίνεται στην εικόνα, ο συνδεδεμένος χρήστης εμφανίζεται με μια χρωματική επισήμανση, ενώ στη στήλη των λειτουργιών για τους 3 παίκτες πάνω από αυτόν, εμφανίζονται 3 κουμπιά, ένα για πρόσκληση σε αγώνα με καθένα από τους αντίστοιχους παίχτες, όπως ορίζουν οι κανονισμοί. Σε περίπτωση, ωστόσο που ο συνδεδεμένος παίχτης βρίσκεται εντός δεκάδας, αντί για 3 κουμπιά βλέπει 1, στην ανάλογη στήλη του παίκτη ακριβώς πάνω από αυτόν, και πάλι όπως προβλέπουν οι κανονισμοί.

Αν ο συνδεδεμένος χρήστη/παίχτης επιλέξει να προσκαλέσει έναν άλλο παίχτη σε αγώνα, αφού πατήσει το αντίστοιχο κουμπί, θα σταλεί η πρόσκληση και ο παίχτης θα μεταφερθεί σε μια σελίδα που θα φαίνεται το μήνυμα επιβεβαίωσης.

Ταυτόχρονα θα αποσταλεί ένα email επιβεβαίωσης σε όλους τους ενδιαφερόμενους, το οποίο πέρα από διάφορες πληροφορίες, περιέχει και τα  στοιχεία επικοινωνίας μεταξύ των παιχτών.

Οι παίχτες με δική τους ευθύνη πρέπει να επικοινωνήσουν ώστε να κανονίσουν την ημερομηνία και την ώρα του αγώνα. Η διοργάνωση του αγώνα και η διεξαγωγή του διέπεται από του κανόνες του Ladder του Ομίλου Αντισφαίρισης Αγίου Ιωάννη, όπως αναφέρονται στην ανάλογη σελίδα του site του Ομίλου.

Μέχρι να διεξαχθεί ο αγώνας, να καταχωρηθεί το αποτέλεσμα και να διευθετηθούν οποιεσδήποτε αλλαγές στην κατάταξη, οι δύο παίχτες δεν έχουν το δικαίωμα να προβούν σε άλλες λειτουργίες στην εφαρμογή του Ladder πέραν της καταχώρησης του αποτελέσματος του συγκεκριμένου αγώνα. Ανάλογο ενημερωτικό μήνυμα εμφανίζεται στην κορυφή της σελίδας.

Αφού διεξαχθεί ο αγώνας, το πολύ ένας από τους δύο παίχτες που αναμετρήθηκαν, οφείλει να μπει στην εφαρμογή του Ladder του Ομίλου Αντισφαίρισης Αγίου Ιωάννη και να καταχωρήσει το αποτέλεσμα του αγώνα στη σελίδα Οι αγώνες μου.

Οι παίχτες είναι υπεύθυνοι για τη σωστή καταχώρηση του αποτελέσματος. Από τη στιγμή που θα καταχωρηθεί το αποτέλεσμα, κανένας από τους δύο παίχτες δεν έχει τη δυνατότητα διόρθωσης του αποτελέσματος. Σε περίπτωση που γίνει κάποιο λάθος, καλό θα ήταν να επικοινωνήσετε με τους δασκάλους του Ομίλου.

Αν το αποτέλεσμα κάποιου αγώνα δεν καταχωρηθεί, τότε ο αγώνας θεωρείται ως μη γενόμενος και ακυρώνεται μετά το χρονικό διάστημα που προβλέπουν οι κανονισμοί.

Τη στιγμή της καταχώρησης του αποτελέσματος ενός αγώνα, θα αποσταλεί ένα email επιβεβαίωσης σε όλους τους ενδιαφερόμενους με τα στοιχεία και το αποτέλεσμα του αγώνα που αποθηκεύτηκε.

Σε περίπτωση που ένας παίχτης έχει διαφωνία με το καταχωρημένο αποτέλεσμα, πρέπει το συντομότερο δυνατό να επικοινωνήσει με τους καθηγητές του Ομίλου, προκειμένου να λυθεί οποιαδήποτε παρεξήγηση.

Από τη στιγμή της καταχώρησης του αποτελέσματος ενός αγώνα, ο υπευθυνος καθηγητής του Ομίλου θα αναλάβει να διεκπαιρεώσει οποιαδήποτε αλλαγή στην κατάταξη του Ladder, και πάλι σύμφωνα με τους κανονισμούς. και από τη στιγμή που θα γίνει αυτό, οι παίκτες αποδεσμεύονται και έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν πάλι σε νέες προσκλήσεις αγώνων ανάλογα με την καινούρια τους θέση.

Διεξαγωγή τουρνουά ανδρών και γυναικών, μονών και διπλών καθόλη τη διάρκεια του έτους με συμμετοχή από τα μέλη του συλλόγου, αλλά και ανοιχτά

Γίνετε μέλος και αποκτήστε πρόσβαση στις μοναδικές online υπηρεσίες κράτησης γηπέδου εύρεσης συμπαίκτη και αναζήτησης αντιπάλου